TOEFL PROGRAMI  
 
 
 
Hizmetlerimiz
Genel İngilizce
Akademik İngilizce
TOEFL Programı
TOEIC Programı
Almanca Eğitimi
Fransızca Eğitimi
Rehberlik
Soru Bankası
 
Çadem Kursu Facebook Sayfası
 
 
 

Marmara Bölgesinde İstanbul dan sonra 2. TOEFL-IBT SINAV MERKEZİ olan ÇADEM DİL KURSU, konusunda uzman ve TOEFL PROGRAMI deneyimli eğitmenleriyle kursiyerleri TOEFL'a hazırlamaktadır. Kursumuz dünyadaki TOEFL gelişmelerini ve buna bağlı olarak teknik yenilikleri takip ederek sizlere daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

TOEFL sınavına hazırlanabilmek için öğrencilerin gerekli İngilizce düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek üzere seviye tespit sınavı yapılmaktadır.

Seviye Tespit Sınavı
Öğrenciler kursa kaydolmadan önce seviye tespit sınavına girerler. Bu sınavda İngilizce düzeyinin en az orta üzeri (Upper Intermediate) veya ileri (Advanced) olması gerekmektedir. Seviye tespit sınavımız, birebir Toefl – Ibt Simülasyonudur ve Sınav sonucuna göre öğrencilerimizin hangi programa katılacağını belirlenmektedir.

Sınav süresi 120 dakikadır. Öğrencilerin bu sınav için ücret ödemeleri gerekmezKURSUMUZDA YENİ SINAV SİSTEMİNE (iBT) YÖNELİK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR...
Kursumuz, yeni TOEFL sınavına (iBT: internet Based Test) göre eğitim vermektedir. Öğrencilerimiz, her bir TOEFL becerisi için (Listening, Reading, Speaking, Writing) programlı ve dönüşümlü olarak hem sınıfta derslere katılarak hem de laboratuvarda bilgisayar karşısında alıştırmalar yaparak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimize;
Toefl ibt sınav sisteminin tanıtılması,
Soru tekniklerinin öğretilmesi,
Kelime / Dinleme / Okuma ve Yazma çalışmaları,
İngilizce Soru çözme tekniklerinin geliştirilmesi,
Not tutma tekniklerinin öğretilmesi,
Gramer eksikliklerinin giderilmesi,
İngilizce Serbest Konuşma ve Yazma Stratejileri çalışmaları yapılmaktadır.
8 Üniteden oluşan programımızda, öğrencilerimize, her bir TOEFL becerisi için (Listening, Reading, Speaking, Writing) 4 ayrı çalışma yapılmaktadır.
Öğrencilerimize Toefl a yönelik son strateji çalışmaları da yapılmaktadır. Bunlar: Örnek Yazma/ Dinleme / Okuma ve Konuşma çalışmalarıdır.


KURS DÖNEMİ BOYUNCA ÖĞRENCİLER LABORATUVARDA EK ÇALIŞMA YAPABİLİRLER.
Haftalık 8 saat eğitim çalışması ile toplam 100 saatten oluşan bir programdır. Bu programda öğrencilerimiz ek olarak haftada 6 saat zorunlu Etüd çalışmaları da vardır.

Düzenli aralıklarla ve gerçek sınav koşullarında yapılan 4 deneme sınavıyla öğrencilerin TOEFL gelişimleri yakından izlenmektedir.

Toplam Kurs Süresi:  100 saat (15 hafta) 
(Ayrıca, kurs boyunca 30 saatlik ek laboratuvar çalışması)

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Çoğunlukla ABD veya Kanada’daki yüksek okul veya üniversitelerde okumayı düşünenlerin katıldıkları bir sınavdır. Bu sınava, ülkelerindeki öğrenimleri İngilizce olan kişiler de girerler. Ayrıca pek çok burs proğramları, devlet kurumları ve lisans/sertifika vermeye yetkili kurumlar da bu sınavı adayların İngilizce’lerini değerlendirmek için kullanırlar. Özellikle devlet kurumlarında “Dil Primi” almak, yurtdışı lisansüstü ya da hazırlık sınavlarından muaf olmak, isteyenler de bu sınava girebilirler.

Yeni TOEFL iBT (Internet Based Test) Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavında öğrencilerin:
- Dinlediğini anlama becerisi (Listening Skills),
- Okuduğunu anlama becerisi (Reading Skills),
- Konuşma becerisi (Speaking Skills) ve
- Kompozisyon yazabilme becerisi (Written English Skills)
ölçülmektedir.

Yeni Sınav Sistemi Dört Bölümden Oluşuyor
Şimdiye kadar Listening, Reading, Structure ve Writing olmak üzere 4 bölümden oluşan TOEFL sınavı, yeni sistemle birlikte Listening, Reading, Speaking ve Writing bölümlerinden oluşacak. Yeni sistemde, İngilizce konuşabilme becerisi de sınanan beceriler arasında yer alacak.

TOEFL iBT Sınavı ve Getirilen Değişiklikler
ETS, 2005 yılı itibarıyla TOEFL sınavını internet üzerinden yapmaya başlamıştır. Sınavda yapılan değişiklikler aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:
- Etkili iletişim için önemli olan tüm dil becerileri sınanacaktır: Yeni sınav sisteminde, İngilizce iletişim kurabilmek için önemli olan speaking, listening, reading ve writing becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
- Tüm dünyada güvenli sınav merkezlerinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir: Tüm dünyada yaygınlaştığında eski sistem computer-based (CBT) ve paper-based (PBT) sınavları kaldırılacaktır.
- Bazı sorular, sınav adaylarının birden fazla dil becerisini birlikte kullanma yeteneğini ölçmektedir:  Kolej ve üniversitelerde akademik İngilizce'yi başarıyla kullanabilmek için öğrencilerin sınıfta dil becerilerini birarada kullanmaları gerekecektir. Yeni birleşik (integrated) soru tipi, öğrencilerin girmeyi planladıkları akademik ortamlarda ihtiyaç duyacakları etkin iletişim araçlarını başarıyla kullanmalarına yardımcı olur.
INTEGRATED (BİRLEŞİK) BÖLÜMDE İSTENEN:
Oku-dinle-soruya konuşarak cevap ver
Dinle-soruya konuşarak cevap ver
Oku-dinle-soruya yazarak cevap ver...
- Yeni sınav sisteminde Structure bölümü kaldırılarak Speaking bölümü eklenmiştir: Yeni sınav sisteminde Structure bölümü kaldırılmış, yerine Speaking bölümü eklenmiştir. Ancak sınav adayları, tüm bölümlerde gramerden sorumlu tutulacaktır. Speaking bölümünde altı görev (soru) bulunmaktadır. Bu bölümde sınav adayları mikrofona konuştuktan sonra, kaydedilen cevaplarını kulaklıktan dinleme imkânına sahip olacaklar. Cevaplar dijital olarak kaydedilecek ve ETS'nin Online Değerlendirme Ağı'na (Online Scoring Network) gönderilecektir. Online Değerlendirme Ağı'nda uzmanlar bu cevapları dinleyerek değerlendirecektir. Değerlendirmenin doğruluğu açısından uzmanlar dikkatle izlendiğinden, sınav adayları, speaking skorlarının güvenilirliği konusunda emin olabilirler.
- Writing bölümü genişletildi: Yeni sınav sisteminde sınav adaylarının okudukları ve dinledikleri pasajlara cevap vermeleri ve görüşlerini belirttikleri bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Bu bölümde de cevaplar uzmanlar tarafından ETS'nin Online Değerlendirme Ağı aracılığıyla değerlendirecektir.
- Yeni sınav yaklaşık 4 saat sürmektedir: Tüm sınav bölümleri bir günde tamamlanacak, sınav merkezine ikinci kez gidilmesine gerek kalmayacaktır.

- Not tutulmasına izin verilmektedir: Sınav adayları her bölümde not tutabilecek ve sorulara cevap verirken bu notlardan faydalanabilecektir. Sınavdan sonra, not tutmak için alınan tüm kağıtlar imha edilmek üzere sınav merkezine teslim edilecektir.
- Yeni skor sistemi, sınav adaylarının İngilizce dil kabiliyetini açıklamayı sağlamaktadır: ETS, dört beceri için ayrı bir skor ve toplam skor değerlendirmesiyle kapsamlı bir skor bilgilendirmesi sağlamaktadır. Sonuç belgesinde, skorlara ek olarak performans değerlendirmesi de yer alacaktır.
- Yeni sistemde skorlar online olarak bildirilecektir: Yeni sınav sisteminde sınav adayları, sınava girdikten 15 iş günü sonra sonuçlarını online olarak öğrenebilecektir. Buna ek olarak sonuç belgeleri postayla da gönderilecektir.

TOEFL iBT'de Yapılan Değişikliklerin Amacı
- Akademik düzeyde iletişim kurabilme becerisinin ölçülmesi
Yeni sınav sistemi kolej ve üniversitelerin öğrencilerin akademik düzeyde İngilizce konuşma becerilerine sahip olup olmadığını bilmelerini sağlamaktadır. Yeni Speaking bölümü sınav adaylarının İngilizce konuşma becerisini değerlendirmekte, eklenen birleşik (Integrated) Writing ve Speaking bölümleri ise, iletişim kurarken dil becerilerini birlikte kullanabilme kabiliyetini ölçmektedir.
- Dilin gerçekten ne düzeyde kullanıldığının yansıtılması
Birden fazla becerinin sözkonusu olduğu yeni Integrated bölümlerde, dilin gerçekten nasıl kullanıldığının yansıtılması amaçlanmaktadır. Yeni TOEFL iBT sınavına hazırlanırken öğrenciler, İngilizce becerilerini akademik düzeyde ve doğru iletişim kurabilecek şekilde geliştirmeyi öğreneceklerdir.
- İngilizce öğrenirken ve öğretirken en iyi pratiğin sağlanması
Geçmişte, dil öğrenimi gramere dayalıydı ve öğrenciler iletişim kurma becerisini geliştirmeye ihtiyaç duymadan yüksek skorlar alabilmekteydi. Günümüzde ise, hem öğretenler hem de öğrenenler, İngilizce iletişim kurmanın önemini kavramıştır. Birçok İngilizce eğitim programında iletişim kurabilme ve becerilerin birlikte kullanılmasına yönelik dersler verilmektedir.

Sınav Formatı


BÖLÜM

SORU SAYISI

SÜRE

PUAN

Reading

Her biri 12-14 sorudan oluşan 3-5 pasaj

60-100 Dakika

30

Listening

Her biri 6 sorudan oluşan 4-6 konferans
Her biri 5 sorudan oluşan 2-3 konuşma

60-90 Dakika

30

ARA

 

10 Dakika

 

Speaking

2 independent (bağımsız) ve 4 integrated (bütünleşik/birleşik) olmak üzere toplam 6 bölüm (soru)

20 Dakika

30

Writing

1 integrated (bütünleşik) bölüm
1 independent (bağımsız) bölüm

20 Dakika
30 Dakika

30
TOPLAM: 120

WRITING ve SPEAKING Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Reading ve Listening bölümleri doğrudan bilgisayar tarafından değerlendirilirken, Writing ve Speaking bölümleri uzmanlar tarafından değerlendirilecektir. Sınav sırasında kaydedilen konuşma ve yazma cevapları internet üzerinden ETS sınav merkezine gönderilir. Her iki bölümde farklı derecelendirme sistemi kullanılır. Writing bölümünde (her bir writing sorusu için ikişer derecelendirme olmak üzere) dört farklı derecelendirme sistemi uygulanır. Speaking bölümünde (her bir writing sorusu için altışar derecelendirme olmak üzere) on iki farklı derecelendirme sistemi uygulanır.
Writing soruları 0 - 5 puanları arasında, Speaking soruları 0 - 4 puaları arasında derecelendirilir.

SKOR BELGESİNİN POSTALANMASI VE İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ
Skorlar, sınava girdiğiniz tarihten 15 iş günü sonra TOEFL iBT online kayıt sistemiyle öğrenilebilir, daha sonra size ve seçtiğiniz kurumlara postalanır. Skorlarınızı online olarak öğrenebilmeniz için online kayıt olurken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi kullanmanız gerekir.


Copyright © 2010 | ÇADEM Dil Kursu
AnasayfaKurumsalEğitim Programları Hizmetlerimizİletişim Site Haritası